Oferta

Oferta skierowana jest do wszystkich firm, instytucji, uczelni, organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych. Przeprowadzamy kompleksową obsługę projektów w zakresie dotacji unijnych. Przeanalizujemy dostępne źródła finansowania, załatwimy wszystkie formalności związane z dofinansowaniem, opracujemy kompletny wniosek o dofinansowanie, rozliczymy cały projekt, wypełnimy skomplikowaną dokumentację, wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Dysponując wieloletnim doświadczeniem jesteśmy w stanie wykonać każdy projekt, niezależnie od jego skali i stopnia zaawansowania. Istotne jest, że przejmujemy największe ryzyko przedsięwzięcia: techniczne, finansowe i eksploatacyjne, co owocuje zaufaniem, jakim darzą nas nasi stali Klienci.

W zależności od lokalizacji firmy czy projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa mogą Państwo otrzymać od 30 do aż 70% dotacji na inwestycje oraz 80% wsparcia na działania B+R. Zachęcamy do skorzystania z naszego wieloletniego doświadczenia przy tworzeniu modeli biznesowych, biznesplanów oraz wszelkich analiz. Fachowcy rzetelnie przygotują dokument opisujący Państwa pomysł. Po ustaleniu koncepcji biznesowej, zostanie opracowana prognoza i stworzone studium wykonalności oraz zakładane warianty i scenariusze. Wskażemy również najbardziej wrażliwe elementy Państwa projektu. 

 

 

Naszym celem jest pomoc w opracowywaniu projektów inwestycyjnych, ich ocenie i wdrożeniu, przy zapewnieniu takich warunków jak:
- integracja dotacji publicznych, prywatnych środków finansowych,
- integracja pożyczek i finansowania ze środków instytucji finansowych UE,
- dopasowanie celów każdej ze stron partnerstwa do właściwości danego projektu,
- osiągnięcie wzajemnej zgodności efektywnych struktur prawnych projektów,
- uwzględnienie aspektów zarządzania ryzykiem i jego finansowego wpływu na projekt,
- ocena kosztów oraz zdolności do efektywnego wdrożenia i zarządzania, stanowiących kluczowe czynniki dla wyboru struktury projektu,
- stworzenie przejrzystych zasad dotyczących sposobu wyboru partnerów z sektora prywatnego oraz sposobów wykorzystania finansowania.