O Nas

Nasza oferta przeznaczona jest dla wszystkich firm, instytucji, uczelni, organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych. Zajmujemy się nie tylko pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania, ale również kompletną obsługą Państwa projektów. Rezultatem współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami, a także instytutami naukowymi jest zwiększenie skuteczności naszych działań.

Korzystamy z wiedzy i doświadczenia ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Jak wygląda proces realizacji Państwa projektu po wypełnieniu przez Państwa formularza zgłoszeniowego?

 

  • Wybierzemy odpowiedni program dotacji
  • Przeanalizujemy możliwość pozyskania dotacji
  • Załatwimy wszystkie formalności związane z dofinansowaniem
  • Opracujemy kompletny wniosek o dofinansowanie
  • Rozliczymy cały projekt, wypełnimy skomplikowaną dokumentację
  • Wyjaśnimy wszystkie wątpliwości
  • Podejmiemy dalszą współpracę - powiążemy Państwa z instytutami naukowymi oraz dostawcami technologii

 

Naszym celem jest pomoc w opracowywaniu projektów inwestycyjnych, ich ocenie i wdrożeniu, przy zapewnieniu takich warunków jak:
- integracja dotacji publicznych, prywatnych środków finansowych,
- integracja pożyczek i finansowania ze środków instytucji finansowych UE,
- dopasowanie celów każdej ze stron partnerstwa do właściwości danego projektu,
- osiągnięcie wzajemnej zgodności efektywnych struktur prawnych projektów,
- uwzględnienie aspektów zarządzania ryzykiem i jego finansowego wpływu na projekt,
- ocena kosztów oraz zdolności do efektywnego wdrożenia i zarządzania, stanowiących kluczowe czynniki dla wyboru struktury projektu,
- stworzenie przejrzystych zasad dotyczących sposobu wyboru partnerów z sektora prywatnego oraz sposobów wykorzystania finansowania.